Företagsamnora | Nätverk för företagsamma och företagande kvinnor i Nyköping och Oxelösund

Om Företagsamnora

I Sörmland är fler kvinnor företagare än i många andra län: 30,1 % av företagen drivs av kvinnor, mot 28,7% i riket. För de nystartade företagen är siffrorna ännu högre, 41,4 % mot 39,1 % i riket. Källa: Länsstyrelsen i Södermanland.
Du som är kvinnlig företagare eller företagsam kvinna som vågar påverka din situation och göra val som du önskar, bli medlem hos oss och få och ge inspiration till likasinnade i vårt nätverk.
Kontakta oss så får du veta mera. Vi är ett glatt gäng!
Företagsamnora – föreningen för och med företagande och företagsamma kvinnor, är ett nätverk för affärskvinnor. Vi är en mötesplats för företagande och företagsamma kvinnor och vi arbetar för samverkan och utveckling mellan företagare och inom näringslivet. Föreningen vill synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande i Nyköping och Oxelösund samt verka för nätverksbyggande och skapa mötesplatser där affärskontakter och nya tankar och idéer kan utvecklas. Företagsamnora är en ideell förening som finansieras av Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, sponsorer, medlemsavgifter och ideellt arbete. I Företagsamnora är vi många som ser de fördelar som finns med att vara med i ett nätverk. Utbildningar, projektarbeten, rådgivningar, föreläsningar, fester, resor och inspirerande besök hos andra företagare.

Senaste nytt

inspirerande

Medlemsbrev september 2018

företagsamnora Välkomna nu startar vi upp höstverksamheten 2018. Mycket finns redan nu att planera in i Din kalender. Vår förhoppning är ju på att många skall kunna och vilja närvara på våra workshops och lunchmöten. Glädjande är det engagemang som varit med vår enkät 40% svar är kanonbra. Bra information[…]

Läs mer
sommarbrev-800x300

Sommarbrev 2018

Här kommer en sommarhälsning från styrelsen som tycker vi haft en bra start på 2018. Workshops, lunchmöten och nu senast vårt sommarmöte på Jogersö där vi verkligen trivdes och umgicks med varandra. Årsmötet i april på Tingshuset var både vackert och trevligt och under Christins ledning arbetade vi oss gemensamt[…]

Läs mer