Projekt Design

Vision Småskalig design/formgivning är en betydande tillväxtfaktor för många branschers utveckling, exempelvis inom turism, inom upplevelsenäringen, inom hälsa, inom handel av varor och tjänster, inom utbildning och inom industrin. Välmående företag inom design/formgivning som vid behov samverkar för att svara upp mot marknadens behov.   Syfte Under Designåret 2005 påbörjades[…]

Läs mer