februari2011

februari2011

Ordförandes månadsbrev februari 2012

Hej där, idag är det verkligen VÅR ! Vi har haft avslutning på projektet ” Det vill gärna bli bra”. På bilden tittar deltagarna på Alinas hemsida. Vi har haft två träffar där vi behandlat Sociala medier, föreläsning och utbildning i marknadsföring. Vid båda tillfällena har vi enats om att[…]

Läs mer