mars2011

mars2011

Grand Finale i Tillväxtprojektet!

Dagens praktikfall hette ”Trendex” och användes som övningsexempel. Styrelseproffsen Helle Konga-Nielsen och Anna Maria Eiderbrant följde och utvärderade allas insatser och gav feedback på hur man klarat av sina respektive roller. Dessa deltagare har nu en mer gedigen utbildning än vad de flesta styrelseledamöter har när de första tar ett[…]

Läs mer

Ordförandes månadsbrev mars 2012

Nu har vi haft Andra Chansen och en helt annorlunda morgonsoffa som var en spännande upplevelse och mycket givande, mer givande för vissa! Jag tackar för det! I mitt februaribrev skrev jag att det var vår! Men i dag 21 mars har det verkligen varit vårvärme. Det är härligt. –[…]

Läs mer