mars2014

mars2014

Ordförandes månadsbrev februari-mars 2014

Från vår tidigare tidigare Webbmaster Pernilla Gavelin kommer denna bild, som visar att våren är på väg även i Örnsköldsvik. Vår nuvarande Webbmaster Alina Balyanova Ellström sänder information och uppmaning att ni tar en kvart och skriver ner vad ni vill ha med i er Medlemsprofil, som ersätter Kompetensbanken. Medlemsprofil ett utmärkt[…]

Läs mer