PRESS

PRESS

Innovation

Innovation Det finns många idéer bland kvinnor som skulle kunna bli bärbara företag, något som FöretagsamNora vill ta till vara på och därför utveckla en metod för att vidare utveckla idéer. Solgerd Rosenberg Jern i artikel i SN om projektet ” Det vill gärna bli bra” 23/9 2011 LÄS HÄR

Läs mer

Årets Nora 2010 – Ewa Westlin

Under middagen på Näringslivsdagen den 11 november korades Ewa Westin till Årets Nora 2010. Motiveringen lyder: Ewa Westin är en engagerad, driftig och energisk skådespelare. Hennes engagemang är brett, som skådespelare, regissör och teaterförfattare, som innovatör i Västerports många arrangemang och som medlem och aktiv i styrelsen i FöretagSam Nora[…]

Läs mer