Lundqvist Ann

Lundqvist Ann

annAnn Lundqvist

Livsspiralen coaching

Telefon: 0760239601
E-post: ann@ofod.se
Hemsida: http://www.korucoaching.se

Jag är intresserad av att starta grupper som stärker människor utifrån deras behov och vilja. Jag tar även emot i enskilda samtal.

Jag föreläser gärna om vad som händer när du låter gamla strategier och mönster, som inte längre gynnar dig, styra ditt liv.
Så kallade delpersonligheter, som tidigare gynnat dig, behöver kanske transformeras för att bättre fungera i samklang med det liv du ämnar leva.

Du behöver veta vad som hindrar och begränsar dig för att du ska ha modet att lära dig nya saker och utvecklas.