Bähr Kristina

Bähr Kristina

Exist nuKRISTINA BÄHR

Exist Nu AB

Besöksadress: Östra Storgatan 3
Gamla Riksbankshuset
611 34 Nyköping
Telefon: 0155 29 10 29
Mobil: 070 374 92 01
E-post: info@exist.nu
Hemsida: www.exist.nu

Exist Nu AB arbetar med professionella tjänster för företag och ledare i näringslivet och skolvärlden.

Kristina Bähr föreläser om hjärnan i förhållande till arbetslivets krav och den växande hjärnan i skolmiljön – särskilt med avseende på barn med neuropsykiatriska svårigheter och med aspekten på lärarnas egen arbetsmiljö.
Vi erbjuder
  • Chefscoaching
  • Chefshandledning
  • Grupphandledning för skolpersonal
  • Coaching för medarbetare
  • Coaching för företagsledare
  • Föreläsningar om hjärnan i arbetslivet
  • Föreläsningar om hjärnan i skolmiljön
Kristina är barnläkare, certifierad professionell coach (ICF) och coachande handledare och har vidareutbildat sig inom neuroledarskap. Kristina kopplar samman kunskapen om hjärnan med praktiskt ledarskap och stresshantering, samt coachar med både beteende, själ och biologi i samklang. Kristina skriver nyhetsbrev, som tar upp aktuell forskning inom ledarskap, neuroscience, coaching och psykologi och bloggar.

Verksamheten på Exist Nu AB är inriktad på att du som kund ska bli medveten om dina styrkor och utvecklas till den du vill vara.

Det latinska ordet EXISTO betyder liv, att leva – men också träda fram, resa sig, visa sig och spira.