Endal Lena

Endal Lena

Lena Endal

L.Endal AB

lenaAdress Örnsköldsväg 15, 611 36 Nyköping

Telefon 070 344 63 00

E-post lena.endal@gmail.com

Hemsida www.lendal.se

L.Endal AB levererar konsulttjänster inom logistik till små och medelstora företag som vill förbättra sina processer och materialflöden.
Efter mer än trettio år som anställt i olika roller inom produktion från montör och lagerarbete till produktionschef och ledningsgruppsarbete tar jag nu steget och blir konsult.
Jag är civilingenjör inom industriell ekonomi med specialinriktning produktion inom både den tekniska och ekonomiska grenen. Jag har även en magisterexamen i tillämpad logistik i bagaget. De sista åren har jag jobbat mycket som projektledare för olika förändringsprojekt. Insoucing, outsorcing, processutveckling och optimering av materialflöden. Områden som jag brinner för och där jag vet att jag kan bidra på ett positivt sätt till många olika verksamheter även utanför industriell produktion.

”Det ska vara lätt att göra rätt eller svårt att göra fel” har varit ledord för mig i allt förändringsarbete där jag varit delaktig. Ett annat citat som jag tycker stämmer väl överens med mig som person är ”En sjöman ber inte om medvind, han lär sig segla”.

Vänliga hälsningar
Lena

Logistik med erfarenhet och kompetens