Kindborn Eva

Kindborn Eva

Eva Kindborn - AddevaEVA KINDBORN

Addeva

Postadress: Granvägen 13
61156 Nyköping
Telefon: 070 62 86 121
Hemsida: www.addeva.se

ADDEVA erbjuder rekryteringstjänster till små och medelstora företag främst i den privata sektorn. 

REKRYTERING

Vi har en bred erfarenhet av rekrytering bl.a. från IT-konsult företag, vi har haft nordiskt rekryteringsansvar på amerikanskt säljbolag inom Telecom och rekryteringsansvar på ett on-line spelbolag. Dessutom finns erfarenhet av traditionellt arbete som rekryteringskonsult med uppdrag på olika nivåer, men främst har vi genomfört rekryteringar av specialister inom försäljning, IT, systemutveckling och Telecom. Vi sitter gärna på plats ute hos våra kunder på hel- eller deltid under ett rekryteringsprojekt, dels för att hjälpa kunderna att öka deras servicenivå mot de sökande, dels för att öka vår egen servicegrad mot kunden.

Med oss på plats skapar vi en mycket bättre dialog och kan ta snabbare beslut för att spara tid. Dessutom får vi värdefull information om hur arbetsmiljön är och kan därmed också lättare förstå vilken personlighet hos de sökande som passar bäst där.

Eva Kindborn - Addeva - logga

       Vi kan ta hand om följande delar av rekryteringsprocessen:

  • Ta emot, läsa och besvara samtliga ansökningar, med information om tidplan för processen.
  • Ta fram en kravprofil, med tydlig uppställning av önskad kompetens för annonsering i tidning, på internet eller annan vald media.
  • Utvärdera samtliga kandidater utifrån kravprofil.
  • Ha löpande kontakt med intressanta kandidater.
  • Urval av samtliga ansökningar, genomföra telefonintervjuer med sökande som uppfyller kravprofil.
  • Efter genomförda telefonintervjuer, genomföra personliga intervjuer med de kandidater som bäst uppfyller kravprofilen och göra en första presentation av kundens organisation för kandidaterna.
  • Genomföra färdighetstest på de mest intressanta kandidaterna och ge feedback på resultatet, både till kandidaterna och till kunden.
  • Ta referenser.

FÖRSÄLJNING/AFFÄRSUTVECKLING


ADDEVA erbjuder försäljningstjänster i olika omfattning och inriktning. Vi kan erbjuda affärsutvecklings- och säljutbildning, antingen generell eller helt kundanpassad beroende på personalens säljerfarenhet och behov. Oavsett om ni har verksamhet inom butik, hotell, försäljning mot privata företag så har vi erfarenhet av det.

Vår säljerfarenhet är omfattande, bl.a. från IT-branschen där vi jobbat som återförsäljare, distributör och hos leverantör.

Vill ni ha en interims resurs på säljsidan så kan vi ta sådana tidsbegränsade uppdrag, kanske under tiden när vi rekryterar en säljare till er organisation.

Vi är utbildade i SPIN metoden och är IHM Certifierade på Säljskolan.

Är du en butiksägare som vill ha förstärkning under julhandeln, hjälp med att optimera försäljningen eller ha en backup under semestern, så kan vi vara hos er de timmar ni behöver för att optimera er verksamhet och för att undvika att ni måste ha stängt på sommaren.

Det blir betydligt mindre administration för er att ta in oss på kortare uppdrag än att anställa, vi jobbar för er så länge ni vill, ni får en rörlig kostnad och möjlighet att avsluta när det passar er.

 

Arvodet är antingen löpande timarvode eller fast arvode beroende på uppdragets omfattning och hur stort ansvar vi har i uppdraget.