Årsmöte Tingshuset onsdag 25 april

Årsmöte Tingshuset onsdag 25 april

nora-årsmöte

Välkomna till FöretagSam NORAs Årsmöte 2018!

Plats: Gamla Tingshuset,Tingshusplatsen 1, Nyköping
Tid: kl.18.30 den 25 april
Vi minglar till en välkomstdrink och börjar sedan med årsmötet. Därefter äter vi en buffé bestående av kallskuren kassler, potatisgratäng, sallad smör, bröd och kaffe med kaka.
Kostnad 200 kr för medlemmar. Pris för gäster 250 kr.
Vatten/lättöl ingår, vin till självkostnadspris. Anmäl eventuella matallergier.

På programmet:
Lena Wallin berättar lite om Tingshusets historia och nuvarande verksamhet. Information o m den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.Vi avslutar med vår gästföreläsare Catharina Hagstrand ”Företagande en spännande livsstil”

Anmälan senast den 22 april med förskottsbetalning till Bankgiro 5331-6279 e ller swishnr.123-4807764 Mer information eller frågor sänd till info@foretagsamnora.se, sms eller telefonsamtal på Maiwys telefon 070 – 311 99 74.

Varmt välkomna önskar Styrelsen; ordf. Maiwy Schultz, vice ordf. Lisbeth Åhlund, sekreterare Ulla-Kari Stumpp Jansson, kassör Gerd Karlsson, Inger Wickbom, Susanne Öjert och Marita Skårelid.

Dagordning Årsmöte 2017
1. Mötets öppnande samt val av ordf. och sekr. för mötet
2. Fastställande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av dagordning
4. Val av 2 justeringskvinnor att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
5. Godkännande av kallelsen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
10. Beslut med anledning av överskott eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om medlemsavgift för 2019
12. Presentation samt fastställande av verksamhetsplan och budget.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter 7
14. Beslut om ersättning till styrelseledamöter
15. Val av ordförande och övriga ledamöter i föreningen enligt valberedningens förslag.
17. Val av revisor och suppleant 2 år
18. Val av valberedning, 3 medlemmar 1 år
19. Beslut om nya föreningsprofilen.
19. Motioner från medlemmar eller från styrelsen hänskjutna ärenden
20. Övriga frågor: Tillsätta arbetsgrupper till marknadsföring, lunchmöten, sommarmötet
och julmingel/marknad från FöretagSam NORAs medlemmar, en representant från styrelsen
plus två till tre medlemmar i varje grupp. Fastställer arbetsgrupp för att utse Årets Nora 2018.
21. Mötet avslutas