Årsmötet 22 mars 2017 Pelles Lusthus

Årsmötet 22 mars 2017 Pelles Lusthus

Pelles Lusthus NORA

Välkomna till FöretagSam NORAs Årsmöte 2017!

Platsen för mötet är Pelles Lusthus Bruksgränd 3 i Nyköping Kl.18.00 den 22 mars.
Kom gärna några minuter tidigare.

Vi börjar med årsmötet.

Till middag får vi Kyckling i ugn med mozzarella, soltorkade tomater, oliver,
krämig sås, ris och grönsallad.
Efter maten – Kaffe med godbit/kaka
Kostnad för middagen inkl. välkomstdrink 195 kr per person.
Vatten/lättöl ingår.
Vin till självkostnadspris.
Anmäl eventuella matallergier.

Program vid middagen.

Hans Rainer, Oxelösunds kommun, nyheter från Oxelösund.

Underhållning: Åsa Ingårda, (O)möjliga möjligheter som företagare längs en landsväg.

Anmälan senast den 17 mars (bindande) på info@foretagsamnora.se.

Förskottsbetalning till Bankgiro 5331-6279 eller Swish nr.123-4807764.

Varmt välkomna önskar Styrelsen:
ordf. Marja Fiander, vice ordf. Yvonne Hellsén, sekreterare Ulla-Kari Stumpp Johansson,
kassör Gerd Karlsson, Inger Wickbom, Susanne Öjert och Marita Skårelid.

- Dagordning för årsmöte med FöretagSamNora den 22 mars 2017 på Pelles Lusthus –

 1. Mötets öppnande samt val av ordf. och sekr. för mötet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Upprättande och godkännande av dagordning
 4. Val av 2 justeringskvinnor att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 10. Beslut med anledning av överskott eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Medlemsavgiften: Styrelsen beslutar att nya medlemmar betalar 600kr i medlemsavgift
  oavsett under vilken del av året som man blir ny medlem, medlem som kommer in i föreningen de sista månaderna
  under året har medlemskapet gällande till nästa års årsskifte. Beslutet fattas enligt höstmötet som biföll förslaget.
 12. Redovisning av verksamhetsplan
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter 7
 14. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter
 15. Val av ordförande i föreningen, 2 år
 16. Val av övriga styrelseledamöter 2 år
 17. Val av revisor och suppleant 2 år
 18. Val av valberedning , 3 medlemmar 1 år
 19. Motioner från medlemmar eller från styrelsen hänskjutna ärenden
 20. Övriga frågor, Tillsätta nya arbetsgrupper till Sommaravslutningen, höstmötet och julmingel/marknad från FöretagSam NORAs medlemmar, en sammankallande plus tre medlemmar i varje grupp.
 21. Mötet avslutas

20170306 Styrelsen