Företagslunch i Nyköping 7 februari 2018

Företagslunch i Nyköping 7 februari 2018

Företagslunch i Nyköping 7 februari 2018

Näringslivsstrategin och gästföreläsare

Dagens tema är den nya Näringslivsstrategin som presenteras i samband med lunchen. Representanter för Nyköpings näringsliv, bl a Företagsam Nora, berättar om handlingsplanen och hur de kommer att arbeta för att nå strategins mål. Vi välkomnar även Per Schlingmann, förändrings- och kommunikationsstrateg. Hans föredrag har koppling till dagens tema.