Workshop uppföljning av Digitalakademin 8 februari Näringslivets Hus

Workshop uppföljning av Digitalakademin 8 februari Näringslivets Hus

Välkommen till en Workshop uppföljning av Digitalakademin

Onsdagen 8 februari klockan 18.00-20.30
Näringslivets Hus (Nikolaiskolans rektorsbostad), Nyköping

Uppföljning av Digitalakademin som var ett initiativ av Google och Almi. Syftet var att utbilda svenska företag till att bättre ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Kvällen leds av Susanne Öjert, Öjert & Klang AB. Ni som deltog i utbildningen dela gärna med er av era erfarenheter. Har någon startat webshop? Är sökoptimering genomförd? Hur lägger man in på Google m.m. En genomgång av digitalakademins utbildning, analys och grupparbete.

Kostnad: 200 kr smörgås te/kaffe ingår.
Anmäl ditt deltagande senast 31 januari till info@foretagsamnora.se