Styrelse 2018

Styrelse 2018

STYRELSEN I ÅR

Efter årsmötet ser styrelsens sammansättning och uppgifter ut så här:

MAIWY SCHULTZ
ordförande 

info@foretagsamnora.se     
Kontakta Maiwy vid frågor angående FöretagSam Nora, rådgivning i Nora och kommande aktiviteter

 

LISBETH ÅHLUND
vice ordförande 

 

 

 

ULLA-KARI STUMPP 
sekreterare   

 

 

 

GERD KARLSSON 
kassör       

 

 

 


MARITA SKÅRELID 

medlemsansvarig 

medlemmar@foretagsamnora.se     
Vill du bli en Nora eller vill du tipsa om en företagsam eller företagande kvinna som skulle vilja bli en Nora – läs mer här eller kontakta Marita! Kontakta Marita om du ändrar adress, mejl eller telefonnummer.

 

styrelse 2015 - inger
INGER WICKBOM 
ansvarig för nätverksträffar 

lunch@foretagsamnora.se,  medlemsmote@foretgsamnora.se 
Kontakta Inger vid frågor angående lunch- och medlemsträffar i FöretagSam Nora

 

SUSANNE ÖJERT
webb, sociala medier

susanne@artsbyojert.se, info@foretagsamnora.se
Kontakta Susanne om ni vill skapa en medlemsprofil på foretagsamnora.se eller tipsa om ert verksamhet på Noras officiella FB-sida

 

 

Vid frågor och funderingar kontakta oss alltid på info@foretagsamnora.se