Turism och marknad i Sörmland 2015

På gång för Sörmland 2015

Just nu planeras nya kampanjer för att driva trafik till sidan, bl a via sociala medier. Ett nyhetsbrev riktat mot konsument kommer tas fram och börja skickas ut under våren. Här kommer nyheter från sidan att lyftas fram för att locka fler besökare till regionen. I år lanseras också appen[…]

Läs mer