Väga Välja Tillväxt

Väga Välja Tillväxt

headern med sponsorer -  våga välja tillväxt.GrassyHeader+logos-001

Främja kvinnors företagande

Våga Välja Tillväxt – Noras verktyg för FöretagSamma kvinnor

Program under perioden maj 2013 – november 2014, finansierat av Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland. 
Inom programmet drivs projekt av Föreningen FöretagSam Nora, Almi Sörmland och Östsvenska handelskammaren, Nyföretagarcentrum Eskilstuna, Nyföretagarcentrum Östra Sörmland och Mikrofinansinstitutet.

Föreningen FöretagSam Nora söker företagande kvinnor, som vill skapa tillväxt och utveckling i sina företag. Tillsammans ska vi arbeta fram en verktygslåda för framgångsrikt företagande. Vi kommer främst att jobba inom följande områden: Försäljning, Kommunikation och marknadsföring, Finansiering, Skaffa leverantörer och Att stärka kvinnors självkänsla i rollen som företagare.

Projektarbetet genomförs i grupp under hela projekttiden genom föreläsningar, seminarier, workshops, studiebesök på företag, besök på mässor och nätverkande. Varje aktivitet avslutas med en workshop, där vi i projektgruppen tillsammans reflekterar, diskuterar och dokumenterar vad vi lärt oss av aktiviteten och skapar på så sätt tillväxtverktyg. Verktyg kan vara bl a checklistor, analysmetoder, affärsmodeller, förteckningar över organisationer att vända sig till i en viss situation,
t.ex. om man söker en viss utbildning eller vill börja exportera. Parallellt jobbar deltagarna med att använda de nya verktygen i sina egna företag.
Deltagarna i gruppen kommer att ha stor nytta av det kompetens- och erfarenhetsutbyte de kan ge varandra.

Ett flertal av aktiviteterna kommer att vara öppna för alla kvinnor i Sörmland som driver företag. Projektmedlemmarna betalar en deltagaravgift på 3600 kr för att delta i projektet och då ingår alla aktiviteter. Övriga deltagare betalar en avgift för varje aktivitet de deltar i. Aktiviteterna förläggs till olika platser i Sörmland, beroende på varifrån projektmedlemmarna kommer.

FöretagSam Nora genomför projektet Våga Välja Tillväxt i samverkan med Almi Sörmland och Östsvenska Handelskammaren.
Noras aktiviteter genomförs i grupp, och Almi erbjuder möjlighet till individuell coachning. Östsvenska Handelskammaren bidrar med kompetens i import och export.

 Du är välkommen att höra av dig till projektledare Christine Edenborg på telefon 070-2180779 eller e-post christine@edenborgs.se, om du har frågor eller funderingar.

Vill du veta mer?

www.vagavaljatillvaxt.se

SE ALLA TIDIGARE PROJEKT HÄR