Företagsamnora | Aktuellt
16410
page-template-default,page,page-id-16410,page-parent,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Aktuellt

Kalender

INFORMATION

Med anledning av den rådande situationen för att förhindra spridning av Coronaviruset/COVID19 har vi avvaktat med alla nätverksträffar och evenemang som innebär att flera personer samlas. Nu ställer vi om och kommer att erbjuda digitala möten, workshops och s.k. walk and talk-träffar.
Om någon av er behöver rådgivning från Företagsamnora så erbjuder vi det digitalt eller över telefon.
Sköt om er och var rädda om varandra!

Luncher

Traditionsenligt kommer en lunch per månad att arrangeras under hösten, men det är mycket som kommer att vara nytt:
▪ Vi har bytt plats till Näringslivets hus, Västra Storgatan 40
▪ Föranmälan krävs
▪ Lunchen är catering och betalas i förskott
▪ Du har möjlighet att få kvitto för din bokföring ”Föredrag i samband med lunch”
▪ Sist men inte minst; det blir ett tydligare focus på föredraget

 

Workshops

Plats: Näringslivets hus, vid Nicolaiskolan Västra Storgatan 40 A
Tid: 18.30-20.30
Pris: Kostnadsfritt för Företagsamnoramedlemmar. Ickemedlemmar betalar endast 300 kronor

Datum att komma ihåg!

 

12 mars – Årsmöte per Capsulam

På grund av rådande pandemi så har styrelsen beslutat att detta år genomföra årsmötet per Capsulam, såsom många andra föreningar och företag. Det innebär att styrelsen skickar ut alla handlingar i förskott per mail som vanligt, men att vi även skickar med årsmötesprotokollet, som om mötet redan ägt rum. Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut runt den 22 februari.

Hur går du som medlem tillväga när du får mailet med årsmöteshandlingarna?
I årsmötesprotokollet kommer du att kunna se valberedningens förslag på val av styrelse och val av revisorer. Där finns även val av valberedning. Om du samtycker till liggande förslag så godkänner du genom att svara ok på mail. Uteblivet svar räknas som godkännande av årsmötet. Svar som inkommer före den 11 mars kl 24.00 kommer att beaktas.
Alla medlemmar ansvarar för att rätt mailadress är inrapporterad till medlemsansvarig/styrelsen.

Handlingar som kommer att bifogas i kommande utskick:

  • Årsredovisning
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Ekonomibrev
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Budget 2021
  • Verksamhetsplan 2021
  • Årsmötesprotokoll 20210312

Hör av dig om du har några frågor!

Med vänlig hälsning och hopp om ljusare tider!
Styrelsen för företagsamnora