Kriterier
17959
page-template-default,page,page-id-17959,page-child,parent-pageid-17751,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Kriterier

Kriterier för ansökan:

  • Sökande ska vara medlem i Företagsamnora. Du ska ha blivit medlem under föregående verksamhetsår eller tidigare.
  • Företagsamnoras medlemmar ansöker själva om stipendiet
  • Även styrelsemedlemmar kan ansöka, dock kan de ej vara styrelsens representant vid vid kontakt med juryn om de själva ansökt
  • Stipendiaten åtar sig att under nästkommande år redogöra för hur stipendiet använts, lämpligen vid medlemsmöte eller på annat sätt efter överenskommelse med styrelsen
  • Då ett projekt eller en utbildning inte är avslutad under nästkommande år, ska en lägesrapport skickas in till styrelsen
  • Skulle det framkomma att stipendiaten farit med osanning eller på något annat sätt missbrukat stipendiet, kan styrelsen fatta beslut om att stipendiaten blir återbetalningsskyldig
  • Finns ej tillräckligt med stipendiater vid ansökans utgång, fattar styrelsen beslut om hur föreningen på bästa sätt handhar de avsatta medlen för stipendiet
  • Medlem som tagit emot stipendiet de senaste två åren har inte rätt att söka stipendiet innevarande år.
    Ex: 2022 års stipendiater kan tidigast söka och ta emot nytt stipendium 2025.