Företagsamnora | Kriterier
17959
page-template-default,page,page-id-17959,page-child,parent-pageid-17751,bridge-core-3.0.1,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Kriterier

Kriterier för ansökan:

  • Sökande ska vara medlem i Företagsamnora. Du ska ha blivit medlem under föregående verksamhetsår eller tidigare.
  • Företagsamnoras medlemmar ansöker själva om stipendiet
  • Även styrelsemedlemmar kan ansöka, dock kan de ej vara styrelsens representant vid gallring och pitchning om de själva ansökt
    (se punkt längre ned)
  • Stipendiaten åtar sig att under nästkommande år redogöra för hur stipendiet använts, lämpligen vid medlemsmöte eller på annat sätt efter överenskommelse med styrelsen
  • Då ett projekt eller en utbildning inte är avslutad under nästkommande år, ska en lägesrapport skickas in till styrelsen
  • Skulle det framkomma att stipendiaten farit med osanning eller på något annat sätt missbrukat stipendiet, kan styrelsen fatta beslut om att stipendiaten blir återbetalningsskyldig
  • Finns ej tillräckligt med stipendiater vid ansökans utgång, fattar styrelsen beslut om hur föreningen på bästa sätt handhar de avsatta medlen för stipendiet