Årsmöte 4 april 2019 på Slottet
17420
post-template-default,single,single-post,postid-17420,single-format-standard,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Årsmöte 4 april 2019 på Slottet

Årsmöte 4 april 2019 på Slottet

Välkomna till Företagsamnoras Årsmöte
Torsdag 4:e april 2019 på Slottet

==========

Irländsk meny

==========

Mustig köttgryta med bröd

Dessertkaka och kaffe

 

Program under kvällen

18.00 Mingel

18.30 Årsmöte

19.00 Per Karlsten berättar om verksamheten på Slottet

19.15 Middag

Underhållning av Brian OConnor
Irländsk musik blandat med anekdoter och berättelser från Irland

Klädsel: gärna med inslag av grönt (vi kan fira lite St Patrick´s Day i efterskott)

Anmäl eventuella matallergier.

Kostnad för middagen inkl. välkomstdrink 250 kr. Vatten/lättöl ingår, öl och vin till självkostnadspris.
Gäster är varmt välkomna Pris 350kr.
Anmälan senast den 29 mars (bindande) på info@foretagsamnora.se

Förskottsbetalning till Bankgiro 5331-6279 eller Swish nr.123-4807764.

Varmt välkomna önskar Styrelsen; ordf. Maiwy Schultz, vice ordf. Lisbeth Åhlund,
sekreterare Ulla-Kari Stumpp Jansson, kassör Gerd Karlsson, Inger Wickbom, Susanne
Öjert och Marita Skårelid.

Dagordning Årsmöte 20190404
1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av 2 justeringskvinnor att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
5. Godkännande av kallelsen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för verksamhetsåret 2018
Beslut med anledning av överskott eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om medlemsavgift för 2020
11. Presentation samt fastställande av verksamhetsplan och budget.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 7
13. Beslut om ersättning till styrelseledamöter
14. Val av ordförande och övriga ledamöter i föreningen enligt valberedningens förslag.
15. Val av revisor och suppleant 2 år
16. Val av valberedning, 3 medlemmar 1 år
17. Motioner från medlemmar eller från styrelsen hänskjutna ärenden 20
Övriga frågor, Tillsätta arbetsgrupper till marknadsföring, lunchmöten, sommarmötet
och julmingel/marknad från företagsamnoras medlemmar, en representant från styrelsen
plus två till tre medlemmar i varje grupp. Fastställer arbetsgrupp för att utse Årets Nora 2019.
18. Mötet avslutas

20190404 Styrelsen