Företagsamnora | Företagsamnora Stipendium
17751
page-template-default,page,page-id-17751,page-child,parent-pageid-16412,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Företagsamnora Stipendium

Ansökan till Företagsamnora stipendiet

Företagsamnora Stipendium ska användas till att utveckla stipendiatens verksamhet eller projekt. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket vis stipendiet kommer att bidra till detta. Det kan vara t.ex. någon form av investering, projekt, utbildning eller egen idé från sökande, viktigt är att det är relaterat till avsedd utveckling. Företagsamnoras medlemmar kan även gå samman och söka stipendiet för ett gemensamt projekt eller satsning

Det är av yttersta vikt att du noggrant läser igenom kriterier för ansökan!

Digitalt ansökningsförfarande

Företagsamnora tar emot ansökningar en gång per år och ansökningen ska vara inne senast 31 maj.

OBS! På grund av rådande pandemi har styrelsen beslutat att skjuta upp årets stipendiat och i stället ha två stipendietar år 2021. Ansökan ska i år vara inne senast 30 april 2021.

Skicka ansökan till info@foretagsamnora.se

Här kan du ladda ner stipendiepdf

Guide till ansökan

En bra ansökan visar kortfattat och tydligt hur den knyter an till Företagsamnora stipendiets ändamål. Följande beskriver ansökan steg för steg:

1. Sökande

2. Kontaktuppgifter

3. Uppgift om du fått Företagsamnoras stipendiet förut

4. Ansökan

Vad söker du för? Kortfattad beskrivning som ligger till grund för en första bedömning av din ansökan. Några exempel:

  • Finansiera studier ……
  • Deltagande i konferens …………. vars syfte är att ……………..
  • Finansiering av projekt ……………..vars syfte är ……………
  • Tidsperiod för stipendiets användning: Ange under vilken tidsperiod du kommer att använda dig av de medel du beviljas.

5. Beskrivning

Beskriv vad du söker medel för

6. Berätta om dig själv

Beskriv varför just du ska få Företagsamnoras stipendiat

7. Ange om du söker medel någon annanstans för samma ändamål

8. Bankuppgifter

Bankuppgifter: Ange bankuppgifter för var du vill ha stipendiet insatt om du blir beviljad medel.

9. Bilagor

Övriga bilagor: Ej obligatoriskt.
Skicka bara med bilagor för sådant som inte går att lägga in på annat ställe i ansökan.